Funkcjonalne separatory z osadnikiem

Separatory są urządzeniami do podczyszczania ścieków zawierających substancje, które są niebezpieczne dla środowiska lub mogą zaszkodzić kanalizacji miejskiej i oczyszczalni ścieków. Ich stosowanie w znaczący sposób wpływa na występowanie sytuacji awaryjnych. Umieszczone są jako pierwsze za odpływem ścieku, dzięki czemu substancje szkodliwe i ropopochodne, a także organiczne mogą zostać zatrzymane na wstępnym etapie oczyszczania ścieków.

Nowoczesne separatory z osadnikami

separator z osadnikiemDo najbardziej popularnych zaliczane są separatory tłuszczu, substancji ropopochodnych, skrobi, a także zawiesin. Wśród wielu modeli występuje również separator z osadnikiem zintegrowany z systemem koalescencyjnym. Układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania substancji ropopochodnych i zawiesin. Najczęściej tego typu separatory występują na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Na rynku dostępnych jest wiele modeli separatorów dostosowanych do potrzeb użytkowników i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Ceny uzależnione są od parametrów technicznych urządzeń i ich przeznaczenia. Bez względu na budowę wszystkie urządzenia w znaczny sposób wpływają na środowisko naturalne, a także jakość ścieków przedostających się do miejskiej kanalizacji. Ich stosowanie w znaczący sposób minimalizuje występowaniu problemów eksploatacyjnych systemów kanalizacyjnych, a przede wszystkim wpływa na wydajność oczyszczalni ścieków. Wśród separatorów można wyróżnić wersje nadziemne, a także podziemne. Zbiorniki wykonane są z betonu, tworzyw sztucznych oraz żeliwa.

Mogą być obsługiwane ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Dla większych obiektów, w których powstaje znaczna ilość osadów stałych najczęściej stosuje się separatory wolnostojące, umieszczone w wydzielonych i wentylowanych pomieszczeniach. Zbiorniki po napełnieniu zostają przetransportowane i utylizowane w bezpieczny i legalny sposób.